صندوق کارآفرینی امید.حسن ملک حسینی. بسیج سازندگی.قرض الحسنه

قرض دادن به خلق خدا،قرض دادن به خداست.

به گزارش مد فرهنگی بسیج سازندگی سپاه نینوا از گزارش روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید ، پهلووری مدیر صندوق کارآفرینی امید استان ،طی نشستی صمیمی با ملک حسینی مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه نینوا گلستان در محل دفتر ایشان گفت: در راستای حمایت از "صندوقهای قرض الحسنه مردم یار و اشتغالزا" صندوق استان…