#احداث_منزل #گروه_جهادی #بسیج_سازندگی #گلستان

همت طلبه جهادگر و افزایش درآمدروستا/با دست خالی هم می شود کار کرد

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ تعدادی از دانشجویان دانشگاه های تهران به گروه های ۱۰ نفره تقسیم شدند و به شهرها و روستاهای محروم رفتند تا عقب ماندگی ها و محرومیت هایی که یادگار دوران رژیم پهلوی بود را کاهش دهند. به این ترتیب اولین گروه های جهادی در کشور شکل گرفت، بعدها این گروه ها سازمان…