• مديريت سايت
  اجراي طرح بهسازي مدارس شهرستان آزادشهر
  گردش زندگي خانواده زينب آبادي بر ريل چرخ خياطي+ تصاوير
  درآمد 60 ميليوني از باغ 2 هكتاري توسط باغدار دلندي+ تصاوير
  پرچم‎داري بسيج در عرصه سازندگي و محروميت‎زدايي
  اقتصاد مقاومتي
  تازه ها
  استان ها