• مديريت سايت
  با روحيه بسيجي و جهادي ميتوان همه ي كاستي هاي اقتصاد مقاومتي را جبران نمود
  اعزام 280 نفر گروههاي جهادي در ايام نوروز 96 به مناطق محروم جنوب
  توزيع 15 هزار جوجه بومي محلي در ميان مردم و بسيجيان شهرستانهاي محروم استان
  محروميت زدايي
  اعزام 150 نفر به مناطق محروم جنوب در ايام نوروز از شهرستان گرگان
  اعزام 150 نفر به مناطق محروم جنوب در ايام نوروزدر غالب 15 گروه جهادي توسط بسيج سازندگي ناحيه مقاومت شهرستان ...
  تازه ها
  استان ها