• مديريت سايت
  بزرگترين توليد كننده گل نرگس كشور از مشكلات كارش مي گويد
  توليد و اشتغال از اهداف اصلي بسيج سازندگي در عرصه اقتصاد مقاومتي است
  افتتاح يك واحد خانه محروم در روستاي ساليكنده +تصاوير
  بسيج سازندگي سپاه نينوا گلستان كلنگ 7 مدرسه را در مناطق محروم گلستان به زمين زد
  اقتصاد مقاومتي
  بزرگترين توليد كننده گل نرگس كشور از مشكلات كارش مي گويد
  مصاحبه بسيج سازندگي سپاه آزادشهر از بانوي موفق در توليد گل نرگس كه در طول چند سال تلاش شبانه روزي به بزرگترين ...
  تازه ها
  استان ها