خبر
بستن تفاهم نامه بسيج سازندگي با اداره دامپزشكي شهرستان آزادشهر جهت دادن خدمات رايگان دامپزشكي به دامدارانمراسم جشن مهر عاطفه ها با همكاري كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان دانش آموزي توسط بسيج سازندگي ناحيه مقاومت گاليكش برگزار گرديدمرمت و تعمير خانه محروم توسط جهادگران پيشكسوت بسيج سازندگي ناحيه مقاومت گنبداجراي تفاهم نامه مابين بسيج سازندگي ناحيه مقاومت آزادشهر با مركز بهداشت شهرستان آزادشهر در قالب سفيران سلامتجلسه قرارگاه اشتغالزايي به منظور ايجاد و راه اندازي صندوق هاي قرض الحسنه توسط بسيج سازندگي ناحيه مقاومت آزادشهرترويج فرهنگ اقتصاد مقاومتي با ايجاد اشتغال بدون تسهيلات از اهداف بسيج سازندگي سپاه گرگان است...برگزاري كلاسهاي آموزشي پيشگيري از بيماري هاي مشترك بين انسان و دام توسط بسيج سازندگي ناحيه مقاومت آزادشهربرپايي نمايشگاه و فروشگاه 5روزه محصولات اقتصاد مقاومتي توسط بسيج سازندگي ناحيه مقاومت آزادشهرافتتاح غسالخانه در روستاي چقر،توسط بسيج سازندگي ناحيه مقاومت كردكويافتتاح مركز توليد گياهان داروئي توسط بسيج سازندگي ناحيه مقاومت كردكوي
شنبه  29 مهر 1396 
 • مديريت سايت
  بستن تفاهم نامه بسيج سازندگي با اداره دامپزشكي شهرستان آزادشهر جهت دادن خدمات ...
  مراسم جشن مهر عاطفه ها با همكاري كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان دانش آموزي ...
  مرمت و تعمير خانه محروم توسط جهادگران پيشكسوت بسيج سازندگي ناحيه مقاومت گنبد
  اجراي تفاهم نامه مابين بسيج سازندگي ناحيه مقاومت آزادشهر با مركز بهداشت شهرستان ...
  تازه ها
  استان ها