دوشنبه, 09/12/1397 - 13:12 ناشناس (تایید نشده)
به مناسبت هفته بسیج:

مراسم بسیج منادی وحدت در روستای قلعه محمود گرگان

مراسم بسیج منادی وحدت در روستای قلعه محمود گرگان به مناسبت هفته بسیج برگزارشد.
مراسم بسیج منادی وحدت در روستای قلعه محمود گرگان

به گزارش مد فرهنگی بسیج سازندگی سپاه نینوا ؛ مراسم بسیج منادی وحدت در روستای قلعه محمود گرگان به همت حوزه مقاومت ثارالله علیه السلام سپاه گرگان برگزارشد.

ستوان یکم پاسدار علی کتولی فرمانده حوزه مقاومت ثارالله سپاه گرگان در جمع برادران اهل تسنن و تشیع این روستا گفت:بسیج مردمی متعلق به همه اقوام است و وحدت آفرین است.

وی با اشاره به دشمنی ها با نهاد مقدس بسیج گفت:دشمنان نظام وقتی گستره فعالیت های بسیج و کمک به محرومین و همچنین نقش آفرینی بسیج در تحکیم وحدت  را مشاهده میکنند با فعالیت های این نهاد مقدس دشمنی و عداوت می ورزند.

این مراسم که با تواشیحی خوانی و برگزاری مسابقه برای کودکان همراه بود .

[[{"fid":"20578","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"2"}}]][[{"fid":"20579","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"3"}}]][[{"fid":"20580","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"4":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"4"}}]][[{"fid":"20581","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"5":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"5"}}]]

انتهای پیام/