شنبه, 09/10/1397 - 07:47 ناشناس (تایید نشده)
به همت حوزه بسیج بعثت سپاه گرگان در هفته بسیج:

ویزیت رایگان 100 نفر از اهالی روستاهای بخش بهاران گرگان

100 نفر از اهالی روستاهای بخش بهاران گرگان به همت حوزه بسیج بعثت و محمد رسول الله (ص) سپاه گرگان ویزیت رایگان شدند.
ویزیت رایگان 100 نفر از اهالی روستاهای بخش بهاران گرگان

به گزارش مد فرهنگی بسیج سازندگی سپاه نینوا ؛ در هفته بسیج و ایان هفته وحدت حوزه بسیج بعثت و محمد رسول الله (ص) سپاه گرگان در اقدامی تحسین برانگیز بیماران را در روستاهای محروم معصوم آباد و اتراچال و همچنین شهر سرخنکلاته ویزیت رایگان انجام دادند.

به گزارش مد فرهنگی بسیج سازندگی علی رعیت فرمانده حوزه های بسیج بخش بهاران گرگان هدف از برگزاری این اقدام پسندیده را توجه ویژه به محرومین جامعه بیان کرد و گفت :اگر بسیج و پایگاه بسیج به محرومین توجه نکند از دیگران چه انتظاری است ما به عنوان یک بسیجی به فرمان رهبری جامه عمل میپوشانیم.

وی در پایان برگزاری اردوهای جهادی ، ساخت خانه عالم و خانه محرومین را از جمله مواردی نام برد که به همت پایگاههای بسیج این حوزه مقاومت بسیج در حال انجام است.

[[{"fid":"20389","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"1"}}]][[{"fid":"20390","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"2"}}]][[{"fid":"20391","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"3"}}]][[{"fid":"20392","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"4":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"4"}}]][[{"fid":"20393","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"5":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"5"}}]][[{"fid":"20394","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"6":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"6"}}]][[{"fid":"20395","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"7":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"7"}}]]انتهای پیام/