شنبه 1399/11/04 - 15:12 golestan-admin

تعامل و همکاری بسیج سازندگی استان با بنیاد علوی

جلسه در راستای محرومیت زدایی و خدمات رسانی در استان

به گزارش مد فرهنگی بسیج سازندگی سپاه نینوا؛نشست مشترک بسیج سازندگی استان و مجمع گروه های جهادی و معاونت اجتماعی بنیاد علوی کشور در سازمان بسیج سازندگی سپاه نینوا استان برگزار شد.

موضوعاتی که مورد بحث قرار گرفت:

بررسی ظرفیت های بسیج سازندگی و گروه های جهادی و بنیاد علوی برای استفاده در امورات جهادی،خدمات رسانی،محرومیت زدایی بحث و گفتگو شد.

و مقرر گردید شورای جهادی و مجمع استان در منطقه هدف بنیاد علوی که شهرستان مراوه تپه می باشد همکاری و مشارکت لازم صورت پذیرد

https://uupload.ir/files/exld_1.jpghttps://uupload.ir/files/exld_1.jpghttps://uupload.ir/files/exld_1.jpghttps://uupload.ir/files/exld_1.jpghttps://uupload.ir/files/exld_1.jpghttps://uupload.ir/files/exld_1.jpg