شنبه 1399/11/04 - 10:44 golestan-admin

تلاش مسئولین شهرستان و اعضای قرارگاه ربیع رسیدن کالاهای معیشتی و اقلام ضروری به دست مردم است

سرهنگ پاسدار احمد کوهستانی ؛ فرمانده و رییس قرارگاه ۱۷ ربیع سپاه گالیکش گفت:تمام ظرفیت بسیج در عرصه نظارت بر بازار  پای کار آمده و می بایست تمام ارگان ها با تعامل و سعه صدر بتوانند در این جنگ تمام عیار اقتصادی که دشمن با تحریم های ظالمانه بوجود آورده ، مشکلات بازار و کمبود اقلام معیشتی مردم را برطرف نمایند.

عملکرد قرارگاه ۱۷ ربیع در حوزه مدیریت بر شبکه توزیع  اقلام ضروری و به تعادل رساندن آن کاملا مشهود است و در این مسیر مشکلاتی وجود دارد که با تعامل ارگان ها و نهاد های مربوطه می توان این مشکلات را برطرف نمود .

 قرارگاه ۱۷ ربیع سپاه شهرستان با تلاش های بسیج اصناف جلسات پیرامون این موضوع را بصورت مستمر برگزار می کند  تا بتواند  در عرصه نظارت بر انبارهای ورودی و خروجی کالاها ؛ سامانه بازارگاه و کمک اثربخش به شبکه بازرسان بازار بتواند نقش تاثیر گذاری را در کنترل بازار و آرامش نسبی بر قیمت ها و کنترل بازار داشته باشد . 

تمام تلاش مسئولین شهرستان و اعضای قرارگاه ربیع رسیدن کالاهای معیشتی و اقلام ضروری به دست مردم است و در این جلسه چندین راهکار و مصوبه برای برطرف  شدن مشکلات مطرح گردید.