سه شنبه 1399/10/16 - 21:07 golestan-admin

نشست مجمع و شورای گروه جهادی استان

توانمند سازی گروه های جهادی

به گزارش مد فرهنگي بسيج سازندگي سپاه نينوا؛جلسه اي که با حضور سرهنگ پاسدار حسن ملک حسيني، مسئول بسيج سازندگي و سروان پاسدار کلاتي ، مدير حرکت هاي جهادي بسيج سازندگي و ارکان و شوراي جهادي استان در سازمان بسيج سازندگي استان برگزار شد

در اين جلسه مباحثی مطرح شد:

 توانمند سازي گروه هاي جهادي در همه عرصه هاي بسيج

آسيب شناسي و مطالبه گري که جزء نقش هاي اصلي روساي گروه هاي جهادي مي باشد

هدف گذاري و برنامه ريزي براي گروه هاي جهادي در استان

استفاده از طرفيت هاي نهادهاي دولتي در استان

آموزش دادن گروه هاي جهادي در آموزشگاه فني و حرفه اي
 

http://uupload.ir/files/cuj_۲۰۲۰۰۸۰۹_۱۹۰۶۰۷.jpghttp://uupload.ir/files/cuj_۲۰۲۰۰۸۰۹_۱۹۰۶۰۷.jpghttp://uupload.ir/files/cuj_۲۰۲۰۰۸۰۹_۱۹۰۶۰۷.jpghttp://uupload.ir/files/cuj_۲۰۲۰۰۸۰۹_۱۹۰۶۰۷.jpg