سه شنبه 1399/10/16 - 14:38 golestan-admin

بازدید جانشین سپاه نینوا سرهنگ حسینی از روند اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در شهرستان آق قلا

مدیریت و کنترل اپیدیمی کویید 19 با شیوه خانه و محله محور در شهرستان آق قلا

به گزارش مد فرهنگی بسیج سازندگی سپاه نینوا؛ در راستای نظارت بر روند اجرای موثر مدیریت و کنترل  اپیدیمی کووید 19 طرح شهید حاج قاسم سلیمانی ،جانشین سپاه نینوا سرهنگ حسینی ،فرمانده سپاه آق قلا سرهنگ ضیائی بهمراه مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دکتر دوجی از پایگاه های مجری طرح شهید بازدید نمودند و کیفیت اجرای برنامه را مورد ارزیابی قرار دادند.

https://uupload.ir/files/exld_1.jpg

 

تیم های مراقبتی با همکاری بسیج با اولویت غربالگری، افراد سالمند، بیماری های زمینه ای و افراد ترخیص شده از بیمارستان ،افراد مشکوک به ویروس کرونا و یا در تماس نزدیک با بیمار و ساکنین محله بصورت تلفنی و در صورت لزوم طبق دستورالعمل ها ی بهداشتی مورد مراقبت قرار داده و آموزش های لازم را به آنها می دهند.

https://uupload.ir/files/exld_1.jpg