دوشنبه, 06/03/1399 - 08:34 golestan-admin

بازدید فرمانده سپاه نینوا و مسئول بسیج سازندگی استان از واحد تولیدی دام تکنام

به گزارش مد فرهنگی بسیج سازندگی سپاه نینوا؛بازدید سردار علی ملک شاهکوهی ؛ فرمانده سپاه نینوا و سرهنگ حسن ملک حسینی؛مسئول بسیج سازندگی سپاه نینوا در راستای رفع موانع و جهش تولید از واحد تولیدی دام تکنام استان انجام شد

گفتنی است این واحد تولیدی با ظرفیت هزار راس گاو اصلاح نژاد شده از سال ۹۵ غیرفعال است

http://uupload.ir/files/q61v_image_2020_8_24-8_1_48_205_4qz.jpghttp://uupload.ir/files/q61v_image_2020_8_24-8_1_48_205_4qz.jpghttp://uupload.ir/files/q61v_image_2020_8_24-8_1_48_205_4qz.jpghttp://uupload.ir/files/q61v_image_2020_8_24-8_1_48_205_4qz.jpg