اردوهای جهادی

۱۳۹۸/۰۸/۱۱ - ۱۰:۵۰
جهادگران گلستانی می توانند آثارتخصصی خود را اعم از طرح، ایده و تجربه و آثار فرهنگی خود را اعم ازعکس، مستند و نماهنگ به جشنواره ملی جهادگران در سایت جشنواره ارسال نمایند.http://festival.jahadgaran.org

تازه ها